Podem controlar els factors que més contribueixen a la mortalitat?

cicle de Ciència

Podem controlar els factors que més contribueixen a la mortalitat?

L'esperança de vida d'un individu està determinada, d'una banda, per característiques pròpies o factors de risc intrínsecs, com ara l'edat, el sexe o la genètica, i, d'una altra, per l'entorn al qual es veu exposat, els anomenats factors de risc extrínsec: dieta, tabac, pol·lució, activitat física… Entre els primers, l'edat és l'aspecte que influeix més en l'esperança de vida, ja que és el principal factor de risc en malalties cardiovasculars, neurodegeneratives i el càncer. Els factors extrínsecs que incrementen més el risc de patir malalties són, per aquest ordre: hipertensió (lesions cardiovasculars i cardíaques, ictus i fallida renal), tabaquisme (atacs coronaris, ictus i càncer de pulmó), alts nivells de sucre en sang (lesions cardíaques, ictus i retinopatia diabètica) i sobrepès. Controlant aquests factors i els mecanismes pels quals detonen unes patologies determinades, en disminuirem l'impacte i aconseguirem un envelliment saludable.