Rastres de la tradició en el pensament contemporani

cicle d'Humanitats

Rastres de la tradició en el pensament contemporani

L'impacte de les tecnologies en la vida contemporània ha canviat radicalment la nostra relació amb el coneixement i el temps. L'imperatiu del present sembla que exclogui la mirada cap al passat. Fins a quin punt les pràctiques culturals d'avui han deixat de banda la tradició que les ha precedit? El pensament, la creació literària i artística o la iconografia dels nostres dies responen a algun tipus de llegat? El passat és encara rellevant per al pensament contemporani?

Aquests són alguns dels aspectes que proposem tractar en aquest cicle de conferències, amb l'objectiu de comprovar si el passat encara és present en les nostres pràctiques culturals contemporànies.